Източниците за подбор на персонал

Източниците за подбор на персонал – какви видове външни източници съществуват

  1. Привличане на кандидати за свободна позиция по препоръка на приятели и роднини, работещи в компанията. Този метод е доста ефективен и често срещан в малки организации. Така според данните на агенцията за подбор на персонал Ankor, за компании, чийто персонал не надвишава 40-60 души, в 40% от случаите се назначават нови служители чрез контакти и познати.

Източниците за подбор на персонал. Този подход е типичен за компании, работещи в тесни индустрии, където броят на специалистите е ограничен и търсенето на кандидати на пазара на труда може да бъде продължително и неефективно.

Този метод обаче има сериозен недостатък, свързан с риска от насочване към неквалифициран специалист. Този недостатък може да бъде компенсиран чрез подбор на общо основание. Включително от кандидат, препоръчан от „приятели“, което ще позволи адекватна оценка.

  1. „Независими“ кандидати – хора, които сами търсят работа, без да се свързват с агенции за подбор на персонал и служби – обаждат се на организацията, изпращат автобиография и др. Независимите кандидати кандидатстват в конкретна организация, в която биха искали да работят, което обикновено е с водещата си пазарна позиция.

Дори, ако организацията понастоящем не се нуждае от услугите на такъв кандидат, информацията за него все още трябва да се запази, за да може той или тя да бъде назначен, ако е необходимо. Много организации провеждат дни на отворени врати, а също така участват в трудови борси и изложби, за да привлекат „независими“ кандидати.

А ние сме фирма Upskill  и адресът ни е: София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Можете да се свържете с нас на телефон: +359 882 240 381.

  1. Реклама в медиите. Най-често срещаният метод за набиране е чрез публикуване на обява за работа в организацията в медиите. В този случай кандидатът се свързва директно с отдела за човешки ресурси на работодателя.