Службата за Трудова медицина

Инструктажи според службата за Трудова медицина

Според изисквания на службата за Трудовата медицина, всички видове инструктажи трябва да се считат за елементи на обучение. При инструктирането трябва да се обърне специално внимание на работници с опит до 1 година, както и на опитни работници с дългогодишен опит. Тези категории работници са най-податливи на нараняване.

В първия случай – поради неопитност, във втория – поради прекомерна самоувереност. Анализът на произшествията, изработването на поръчки също е своеобразна форма на обучение. По естеството и времето на инструктажите са разделени на:

1) първоначален инструктаж;

2) първични на работното място;

3) повторни;

4) непланирани;

5) целеви.

Въвеждащият инструктаж и основното обучение на работното място се провеждат съгласно одобрени програми.

Ние сме ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда), София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16. Можете да ни се обадите на телефон: +359 2 917 29 1.

Въвеждащият инструктаж за безопасността на труда се провежда от специалист от службата по  Трудова медицина или лицето, на което са възложени тези задължения, с всички нови наети лица, независимо от тяхното образование, стаж в тази професия или длъжност, с пристигнали временни работници, бизнес пътници, студенти и студенти за промишлено обучение или практика, както и за студенти в образователни институции. За провеждането на въвеждащ инструктаж направете вписване в регистъра на въвеждащия инструктаж със задължителния подпис на инструктираните и инструктиращите, както и в документ за заетост или контролен списък. Уводният инструктаж с учениците се записва в дневника за учебната работа.

Първичен инструктаж

Първоначалният инструктаж за защита на труда на работното място преди началото на производствената дейност се провежда от непосредствения ръководител на работата по инструкции за защита на труда, разработени за отделни професии или видове работа:

– с всички новоприети в организацията служители и прехвърлени от едно звено в друго;

– със служители, които извършват нова работа за тях, командировани, временни работници;

– със строители, извършващи строително-монтажни работи на територията на съществуващата организация;

– със студенти и студенти, пристигнали на промишлено обучение или практика преди извършване на нови видове работа, както и преди изучаване на всяка нова тема при провеждане на практически занятия в учебни лаборатории, класове, работилници и сюжети.