Оценка на риска за по-добри ЗБУТ

Оценка на риска за по-добри здравословни и безопасни условия на труд за Вашите служители!

Оценка на риска

Знаете ли какво е оценка на риска на работното място? Ако искате да разберете всичко за оценката на риска прочетете тази статия на колегите експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от zbutinfo.com

Оценка на риска
Оценка на риска

Zbutinfo.com е сайт, в който се публикуват полезни материали и статии на едни от най-добрите експерти по здравословни и безопасни условия на труд в България. Те имат изклюителен опит в сферата на здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ.

Основната им цел е да се получава максимално повече безплатна информация свързана:

 • със здравословните и безопасни условия на труд;
 • с превенцията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа;
 • с оценката на риска на работното място и процесите;
 • с измерванията на факторите на работната среда на работното място;
 • с правилния избор и коректното използване на лични предпазни средства ЛПС и колективни средства за защита;
 • с получаване и разбиране на правата на всички работници и служители;
 • с рисковете за здравето на работниците и служителите;
 • с нормативните изисквания в България и ЕС;
 • с комитетите и групите по условия на труд;
 • с инструктажите на работното място;
 • с обученията по безопасност и здраве;
 • много друга полезна информация.

Всичко това може да получите напълно безплатно при тях. Без никакви абонаменти, смси, такси и други скрити условия.

В тяхната статия „ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА“ ще научите:

Повече полезна информация за здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ може да намерите в нашата категория:

Надяваме се, че сме Ви полезни с нашите представяния на интересни български сайтове!

Очаквайте и следващите ни статии за сайтовете на България!

Всеки, който иска да публикуваме информация с представяне на сайт от България, трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България и ЕС;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала или сайта (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Имаме и изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала за сайта, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите за сайта да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала за сайта Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Сайтовете не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Сайта трябва да е български или да има версия на български език;
 8. Сайта, който представяте трябва да бъде активен в момента на публикацията;
 9. При спиране на действие на сайт, за който сме публикували информация, материалите за него ще бъдат сваляни от нашия сайт;
 10. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 11. Друго при поискване от наша страна.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето авторско име само, ако изрично поискате това!

За бърза връзка с нас, може да използвате и бърза контактна форма.