Онлайн обучение по ЗБУТ на изключителна цена

Онлайн обучение по ЗБУТ на изключителна цена от експертите по здравословни и безопасни условия на труд от обучения.bg

Онлайн обучение по ЗБУТ

Имате ли нужда от онлайн обучения по ЗБУТ на най-добра цена за служителите във Вашата фирма? Тогава се обърнете към експертите по здравословни и безопасни условия на труд от обучения.bg, които са част от групата на zbutinfo.com.

Онлайн обучение по ЗБУТ
Онлайн обучение по ЗБУТ

Те могат да Ви предложат не само всяко онлайн обучение по ЗБУТ на най-добра цена, но и:

 • Обучение на място по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Индивидуално обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд в София, в техен учебен център.

Обучения.bg предлагат обучения по здравословни и безопасни условия на труд със следните теми:

 1. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!
 2. Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд!
 3. Обучение на лицата извършващи инструктажи във фирмата!
 4.  Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата!
 5. Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения!
 6. Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата!
 7. Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска!
 8. Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 9. Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 10. Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!

Те имат възможност да подготвят и онлайн обучения по ЗБУТ с тема по Ваше желание!

Всяко тяхно онлайн обучение по ЗБУТ е на гарантирано най-добра цена, като имат възможност да направят и допълнителни отстъпки за редовни клиенти или за по-голям брой обучавани!

Още полезна информация за здравословните и безопасни условия на труд и обученията по ЗБУТ, може да намерите в нашата категория:

Надяваме се, че сме Ви полезни с нашите представяния на интересни български сайтове!

Очаквайте и следващите ни статии за сайтовете на България!

Всеки, който иска да публикуваме на информация с представяне на сайт от България, трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България и ЕС;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала или сайта (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Имаме и изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала за сайта, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите за сайта да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала за сайта Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Сайтовете не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Сайта трябва да е български или да има версия на български език;
 8. Сайта, който представяте трябва да бъде активен в момента на публикацията;
 9. При спиране на действие на сайт, за който сме публикували информация, материалите за него ще бъдат сваляни от нашия сайт;
 10. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 11. Друго при поискване от наша страна.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето авторско име само, ако изрично поискате това!

За бърза връзка с нас, може да използвате и бърза контактна форма.