Микроклимат – кога, как и кой да го измери

Микроклимат – кога, как и кой да го измери? Отговори на всички тези въпроси, може да намерите на сайта на специалистите по измервания на микроклимат – измервания.com

Микроклимат на работното място

Всеки работодател има задължения да извърши за собствена сметка измерване на микроклимат на работната среда и работните места. На сайт измервания.com може да прочете доста интересни и полезни статии за микроклимат и измерване на микроклимат. Там работят едни от най-добрите и високо квалифицирани специалисти по измерване факторите на работната среда. Те могат да извършат измерване на:

 • микроклимат;
 • вибрации;
 • осветеност,
 • шум;
 • запрашеност;
 • други фактори на работната среда ФРС

Измерванията се извършват с калибрирани уреди с висока точност.

Микроклимат на работното място
Микроклимат на работното място

Още полезна информация за измервания на факторите на работната среда ФРС, може да намерите в нашата категория:

Надяваме се, че сме Ви полезни с нашите представяния на интересни български сайтове!

Очаквайте и следващите ни статии за сайтовете на България!

Всеки, който иска да публикуваме на информация с представяне на сайт от България, трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България и ЕС;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала или сайта (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Имаме и изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала за сайта, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите за сайта да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала за сайта Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Сайтовете не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Сайта трябва да е български или да има версия на български език;
 8. Сайта, който представяте трябва да бъде активен в момента на публикацията;
 9. При спиране на действие на сайт, за който сме публикували информация, материалите за него ще бъдат сваляни от нашия сайт;
 10. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 11. Друго при поискване от наша страна.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето авторско име само, ако изрично поискате това!

За бърза връзка с нас, може да използвате и бърза контактна форма.