Избор на инвестиционен посредник

Един от най-важните моменти във форекс търговията е изборът на инвестиционен посредник, който да ни осигури достъп до пазарите.

Инвестиционен посредник

Ключово е да се избере правилния брокер спрямо начина на търговия, който ще се прилага. Например, ако трейдърът е решил да се насочи към така наречения скалпинг, тогава по-скоро трябва да се намери инвестиционен посредник, който предлага търговия на комисиона, а не на спред.

За да се разберат по-добре условията по търговия, които се предлагат, е добре да се знае как работят самите инвестиционни посредници. Важно е да се прави разлика и между институционалния форекс и пазарът на дребно (Retail trading). Когато се говори за трейдинг с валутни двойки, в повечето случаи става въпрос за втория тип пазар. Именно за инвестиционни посредници, предлагащи търговия на пазара на дребно, говорим и в тази статия.

Развитието на този тип инвестиционен посредник става възможно с навлизането на така наречените договори за разлика (ДЗР), а бумът на самия пазар с развитието на технологиите и достъпът до интернет. Разбира се, важен момент е и приемането на законодателната рамка от страна на отговорните регулаторни институции по цял свят, което отвори вратата пред онлайн форекс брокерите.

В интернет има много предложения за търговия на финансовите пазари. Разграничават се два основни типа инвестиционен посредник – Dealing Desk и No Dealing Desk.

Инвестиционните посредници от типа Dealing Desk

Тези инвестиционни посредници могат да бъдат наричани и Market Makers и най-общо сами създават пазар за своите клиенти. Те самите осигуряват ликвидност и много често се явяват страна по сделката, но в повечето случаи просто събират офертите купува с тези продава и така се получава сделка. Така те печелят от спреда. Този тип брокери се отличават с възможността за фиксиран спред, който обаче обикновено, средно претеглено е по-голям от плаващия.

Инвестиционните посредници от типа No Dealing Desk

От друга страна, при инвестиционен посредник от типа No Dealing Desk няма заемане на страна по сделката. Всички оферти се изпращат към доставчиците на ликвидност, с които работи инвестиционния посредник, като софтуер избира най-добрите котировки към момента на сключване на сделката. Поради тази причина спредът обикновено е плаващ, но пък през повечето време е по-тесен. Изключение правят моментите от денонощието, в които има по-малка ликвидност на пазара.

При избора на услугите на инвестиционен посредник, трябва най-вече да се вземе предвид прилаганата стратегия за търговия.

БенчМарк Финанс е инвестиционен посредник от типа No Dealing Desk, който Ви предлага достъп до международните финансови пазари при максимално тесни спредове, без комисионни и с ливъридж, достигащ до 1:400. Можете да научите повече информация за БенчМарк Финанс тук.